Výstava pro podnikání a franchising

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VSTUPNÉ ZDARMA

Zlatý partner výstavy

Stříbrný partner výstavy

Hlavní partner výstavy

Hlavní mediální partner

Mediální partner - internet

Mediální partneři

Doporučujeme

Doprovodný program

JEDNODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM (vstup po registraci zdarma!)

bude probíhat v konferenční části. Bude se jednat o prezentace zajímavých témat: marketing, franchising, podpora podnikání, právní otázky a ukázky podnikatelských řešení. Druhá část bude věnovaná prezentacím vystavovatelů a jejich konceptů.

Přednášky, prezentace a diskusní fóra jsou určeny pro všechny návštěvníky, zejména však pro malé a střední podnikatele, laickou i odbornou veřejnost, zástupce z řad franchisových poskytovatelů a příjemců a další cílové skupiny uvedené v bodě vystavovatelé a návštěvníci.

V rámci doprovodného programu vystoupí zástupce vystavujících konceptů a služeb s prezentací a ukázkou vlastní strategie.

Během trvání výstavy bude možné vyslechnout kvalitní referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat odborníky a poradce z franchisového, podnikání, zástupce franchisových systémů a experty na řadu odborných témat.

Škola franchisingu – odborný doprovodný program

Franchisový systém
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. Vysoká škola hotelová Praha
9.00 – 9.40 hod

 • jaké jsou úkoly a struktura franchisové centrály
 • co obsahuje tzv. franchisový balík
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému

Manuály - základ franchisového konceptu
RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce
9.45 – 10.45 hod

 • jaké jsou požadavky na franchisový manuál
 • forma a členění dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu, příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura, instituce, Benchmarking
 • Corporate Identity (Grafický manuál)

Právo a franchising
Mgr. Martina Parusová Zímová, LLM advokátka Kocián Šolc Balaštík
JUDr. Halka Pohlová, advokátka Noerr
11.00 – 12.00 hod

 • franchisová smlouva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

Controlling a účetnictví franchisového systému
Ing. Martina Sasínková, Sales Manager CZ/SK, Eurodata 
12.15 – 13.00 hod

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • informační systém franchisového koncepu
 • praktické příklady řešení informačního systému

Komunikace, PR a franchising
Jindřich Ginter, redaktor deníku Právo
13.00 – 13.45 hod

 • interní a externí komunikace
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • krizová komunikace na příkladu z praxe

Panelová diskuse –jak být úspěšný ve franchisingu
14.00 – 15.00 hod

 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • pravidla komunikace franchisor-franchisant
 • diskuse se zástupci franchisových systémů

  Business for Breakfast
  TAB Board
  Exteria
  Century 21
  Naturhouse
  ERA

 

Doprovodný program - prezentace franchisových konceptů

TémaVystupujícíFunkce, FirmaČas
Úloha ČAF při rozvoji franchisingu v České Republice, aktivity, členové … Jan Gonda Prezident, Česká asociace franchisingu 09.40 - 10.00
Představení franchisového konceptu z oblasti gastronomie - fast food Mr. KEBAB Ing. Lubor Lelovits Majitel, Mr. Kebab 10.00 - 10.20
EXTÉRIA - jedinečný koncept poradenských služeb v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Bc. Miloslav Ramach jednatel, EXTÉRIA s.r.o. 10.20 - 10.40
Trochu jiná franšíza – představení poradenské franšízy Expense Reduction Analysts (ERA) Jiří Rybár Majitel Master-licence Expense Reduction Analysts pro ČR 10.40 - 11.00
Představení konceptu z oblasti služeb - americké realitní franchisy CENTURY 21 Ing. Lubomír Milek Ředitel CENTURY 21 ČR 11.00 - 11.20
Představení franchisového konceptu v oblasti obchodu - Boutique Gurmán, obchod se sýry, vínem a delikatesami Marek Svačinka Majitel firmy Boutique Gurmán 11.20 - 11.40
Představení konceptu v oblasti služeb - OK POINT nezávislého finančního poradce a realitního konzultanta Ing. Radim Štantejský Manažer projektu OK POINT, Broker Consulting 11.40 - 12.00
Financování malého a středního podnikání, nových projektů včetně franchisingu   Zástupce Komerční banky 12.00 - 12.20
Představení konceptu v oblasti služeb - hudební školy pro děti Malý Muzikant Veronika Diamantová Majitelka, Malý Muzikant 12.20 - 12.40
Představení franchisového konceptu v oblasti služeb - představení španělské sítě dietetických center a produktů NATURHOUSE Jan Gonda Master-franchisant Naturhouse pro ČR 12.40 - 13.00
Představení franchisového projektu Partners Market - síť poradenských poboček poskytující finanční a bankovní služby na jednom místě Martin Hrůša Ředitel projektu Partners Market 13.00 - 13.20
Představení franchisového konceptu z oblasti obchodu - 5-10-15 - módní značka pro děti   Zástupce značky 5-10-15 13.20 - 13.40
Představení projektu rovAn link up - chytré, užitečné a sexy licenční řešení internetových časopisů Ladislav Pavlíček Provozní ředitel, rovAn promostudio 13.40 - 14.00
Představení projektu Náš podnik - věrnostní program podpory podnikání v regionech Milan Nerud obchodní ředitel Náš podnik 14.00 - 14.20
Představení módní značky Plešinger, koncept Bespoke - opravdové šití na míru Dominik Plešinger majitel konceptu Plešinger 14.20 - 14.40

Partneři výstavy