Výstava pro podnikání a franchising

PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VSTUPNÉ ZDARMA

Zlatý partner výstavy

Stříbrný partner výstavy

Hlavní partner výstavy

Hlavní mediální partner

Mediální partner - internet

Mediální partneři

Doporučujeme

Doprovodný program

JEDNODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM (vstup po registraci zdarma!)

bude probíhat v konferenční části. Bude se jednat o prezentace zajímavých témat: marketing, franchising, podpora podnikání, právní otázky a ukázky podnikatelských řešení. Druhá část bude věnovaná prezentacím vystavovatelů a jejich konceptů.

Přednášky, prezentace a diskusní fóra jsou určeny pro všechny návštěvníky, zejména však pro malé a střední podnikatele, laickou i odbornou veřejnost, zástupce z řad franchisových poskytovatelů a příjemců a další cílové skupiny uvedené v bodě vystavovatelé a návštěvníci.

V rámci doprovodného programu vystoupí zástupce vystavujících konceptů a služeb s prezentací a ukázkou vlastní strategie.

Během trvání výstavy bude možné vyslechnout kvalitní referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí a osobně poznat odborníky a poradce z franchisového, podnikání, zástupce franchisových systémů a experty na řadu odborných témat.

Škola franchisingu – odborný doprovodný program

Doprovodný program - prezentace franchisových konceptů

Partneři výstavy